PALLET GỖ 21

Kích thước: Theo mẫu khách hàng yêu cầu

Chất liệu: Gỗ Thông, Gỗ Tràm

Pallet gỗ thông 1200 x 1000 x 156mm

 • Sản phẩm: pallet gỗ thông mới
 • Quy cách: 1200 x 1000 x 156mm (±5mm)
  • Ván mặt: 1000 x 90 x 22 (11 thanh)
  • Ván gánh: 1200 x 90 x 22 (3 thanh)
  • Ván đáy: 1000 x 120 x 22 (2 thanh) và 960 x 90 x 22 (3 thanh).
  • : 200 x 90 x 90 (6 cục) và 150 x 90 x 90 (3 cục)
 • Tải trọng: tải động 2000kg/ tải tĩnh: 4000kg.

Pallet mùn cưa 1200 x 1000 x 125mm

 • Sản phẩm: Pallet mùn cưa, pallet gỗ ép 2 mặt, pallet vỉ mùn ép.
 • Chất liệu: dăm gỗ cây bạch dương.
 • Quy cách: 1200 x 1000 x 125mm (±5mm)
 • Tải trọng: tải động 1500kg/ tải tĩnh: 3000kg.
 • Khối lượng: 16kg.